نمونه های آزمایشگاهی

۱۳۹۳/۰۲/۲۹

ارائه نمونه درست به آزمایشگاه بسیار مهم است؛ به همین خاطر به دستور العمل ها و آمادگی های انجام آزمایش های مهم و رایج در آزمایشگاه ها می پردازیم.

دستور العمل قند خون ۲ ساعته:‌

  • شب قبل از آزمایش حداقل ۱۰-۸ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.
  • پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید ( و یا به جای مصرف صبحانه،‌ ۷۵ گرم قند) میل نمائید.
  • وقتی آخرین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقاً ۲ ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.
  • حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در ازمایشگاه منتظر بمانید.
  • قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین ۲ ساعت بعد سیگار نکشید.
  • در طول آزمایش ( در طی ۲ ساعت ) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید.
  • آزمایش را حتماً قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری کنید.
  • در طی دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمایید.
  • آزمایش قند ناشتا و دو ساعته را در یک روز انجام دهید.

دستور العمل جمع آوری ادرار تمیز – کشت و آزمایش کامل ادرار

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلبولهای سفید و گلبولهای قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود.

اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتایج آزمایش ادرار و کشت آن خصوصاً از نظر تشخیص عفونتها دچار اشکال خواهد شد، لذا باید نکات زیر را رعایت نمایید:

ویژه بانوان:

–        پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمائید.

–        دست های خود را کاملاً با صابون و آب شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

–        درب ظرف ا درار را با  احتیاط باز کنید، بدون آنکه دست شما با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند.

–        با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید. اینکار را دوبار و هر بار با یک دستمال جدید تکرار کنید.

توجه داشته باشید که بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

– پس از اینکه جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار (چند قطره اول)‌را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم ۳۰ میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید. توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.

– درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.

ویژه آقایان:

v    پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.

v    دستهای خود را کاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

v    درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید بدون آنکه دستهای شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.

v    سر آلت را با یک دستمال مرطوب یکبار مصرف دوبار و هر بار با استفاده از یک دستمال جدید تمیز کنید.

v    مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.

v    مقدار کمی از قسمت اول ادرار ( چند قطره اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی لیتر ( نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائید.

v    درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.

مراجعه کننده گرامی:

در صورتی که نمونه درمنزل تهیه می شود:

حتماً پس از جمع آوری ادرار باید آن را در طبقه پائین درب یخچال قرار دهید.

نمونه ادرار را تقریباً تا ۱۲ ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود.

در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.