درباره آزمایشگاه نور

آزمایشگاه تخصصی تشخیص طبی نور با کمک مجموعه ای از متخصصین دانشگاهی علوم سلولی و مولکولی و آزمایشگاهی و بهره برداری ازجدیدترین تجهیزات مولکولی علاوه برارائه خدمات معمول آزمایشگاه های تشخیص طبی، جدید ترین روشهای تخصصی آزمایشگاهی در زمینه تشخیص مولکولی را نیزراه اندازی نموده است. با اعتقاد به اینکه اخلاق حرفه ای و متعهدانه در آزمایشگاه نظیر تخصص تاثیر گذار است آرمانهای ذیل را سرلوحه کار خود قرارداده و همواره می کوشیم تا با دمیدن روح تعهد در تمامی مدیران و کارکنان آزمایشگاه نسبت به شهر و مردمانی که در آن زندگی می کنیم وفاداری و تعهد خود را به اثبات برسانیم . ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان ما موجبات رشد و تعالی روند درمان و پیشگیری از بیماری مراجعین را حاصل نموده و باعث سلامتی خانواده ها و در پی آن جامعه می گردد .

آزمایشگاه تشیص طبی و تخصصی نور طبق برنامه ای مدون ، از پیش تعیین شده و سیستماتیک در راستای تحقق اهداف ذیل قدم برداشته است :

  – ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی به گونه ای که همواره معیار و شاخصی برای ارزیابی کیفیت باشیم . همینطور وسیع الطیف نمودن آزمایشات مورد پذیرش و انجام در این مرکز با هدف راه اندازی بخشها و فرآیندهای جدید .

  – افزایش رضایتمندی افرادی که به گونه ای با این مرکز در ارتباط هستند ، به شیوه ای که قدرت خود را در برطرف کردن نیازهای همیشگی آنان افزایش دهیم .

خدمات ویژه

–          بیماران :

۱-        ارائه کارت اشتراک بیماران که در ارزیابی و تسریع خدمات مفید آزمایشگاه ما را یاری می نماید.

۲-        ارائه کارت اینترنت هوشمند

–          متخصصین بالینی و علوم آزمایشگاهی

۱-        ارسال پیک آزمایشگاه تخصصی تشخیص طبی نور بصورت ماهانه

۲-  برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی