اخبار و اطلاعات

۱۳۹۴/۰۲/۲۲

مزایا تست QFT

۱-تشخیص افتراقی عفونت سل از سایز مایکوباکتریوم های غیر بیماری زا مانند مایکو باکتریوم Avium و باسیل کالمت گرین  (BCG)

متن کامل
۱۳۹۴/۰۲/۲۲

تشخیص سل نهفته با تست کوآنتی فرون (QFT)

تست کوآنتی فرون جایگزین مناسب برای تست پوستی توبرکولین مانتو در گروه پر خطر مبتلا به سل می باشد

متن کامل
۱۳۹۴/۰۲/۲۲

مرکز تخصصی تست های انعقادی

در این مرکز علل بیماری های خونریزی دهنده و عوامل ایجاد کننده ترومبوفیلیا  مورد بررسی قرار می گیرند. تست های تشخیص همو فیلی  شامل :   اندازه گیری کلیه فاکتورهای انعقادی FII FVII FV FX FXIII FXII FXI FVIII تست های ترومبین تایم TT فیبرینوژن VWFAg   تست های تشخیص ترومبوفیلیا شامل: Protein S Protein […]

متن کامل
۱۳۹۳/۰۲/۲۹

خبر نامه شماره ۲

ترومبوفیلیا : افزایش غیر معمول استعداد به ترومبوز را ترومبوفیلی می نامند. اختلالاتی که منجر به ترومبوفیلی می شوند در دو دسته ارثی و اکتسابی قرار میگیرند. ۱- ترومبوفیلیا ارثی: • در افراد کمتر از ۴۵ سال مشاهده می شود. • همراه با ترومبوز در محل نا معمول می باشد. (unusual site of thrombosis) • […]

متن کامل
۱۳۹۳/۰۲/۲۴

HTLV-1

(HTLV-I) Human T lymphotropic virus ویروس
نوعی رتروویروس انکوژن انسانی است که عامل دو بیماری مهم یعنی type-I
(Adult T cell leukemia) ATL بزرگسالان T لوسمی/ لنفوم سلول
HTLV-I-Associated ) HAM/ TSP و همچنین بیماری
یا به عبارتی (Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
پاراپرزیس اسپاستیک گرمسیری) / HTLV-I میلوپاتی وابسته به
می باشد. علاوه بر این ویروس با بعضی از بیماریهای دیگر از قبیل آرتریت، میوزیت،
سندروم شوگرن، یووایتیس همراهی دارد

متن کامل